MORENO MS LADY GORDA 190/1

2019 MIAMI INTERNATIONAL JUNIOR SHOW (MIAMI, FLORIDA) / SENIOR CHAMPION GRAY FEMALE