MORENO MS LADY RUMBA 394/1

2019 MIAMI INTERNATIONAL OPEN SHOW (MIAMI, FLORIDA) / GRAND & SENIOR CHAMPION RED FEMALE